Alla känner igen en stoppskylt

Att hjälpa varandra med skyltar och andra tryck underlättar för alla i samhället. Även om man talar olika språk är många skyltar och symboler universella och har gemensamma betydelser.

Det finns väldigt många olika sätt att uttrycka sig på. Vi kan säga saker muntligt till varandra, men vi kan göra det på olika sätt vilket får olika betydelser. Vi kan också kommunicera med kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Men ett kommunikationsalternativ som inte är att förglömma, och som ofta är det tydligaste alternativet, är när man kommunicerar med skyltar. En röd stoppskylt i trafiken är till exempel svår att missförstå oavsett var man kommer från eller vilket språk man talar. En nödutgångsskylt med personen som springer mot en dörr är universal och betyder samma sak överallt.

Användbart både på stan och på konferens

Skyltar och tryck gör det lättare för oss att prata med varandra, att vara tydliga och visa vad vi menar. De kan också bryta isen på ett väldigt naturligt sätt, undvika missförstånd och föra oss närmare varandra. Alla som har varit på en större konferens eller liknande där du fått träffa många nya personer vet att det underlättar när folk till exempel har en namnskylt på bröstet.

Skyltar och tryck är också ett utmärkt sätt för att marknadsföra dina produkter eller ditt företag. Hur ska dina potentiella kunder veta var du finns eller vad du är om du inte skriver upp det och visar för allmänheten som kanske går förbi dina lokaler varje dag?

25 Nov 2020