Vad är hälsa och livskvalitet?

Vad är hälsa och livskvalitet? Det är naturligtvis en väldigt svår fråga att svara på då den nästan uteslutande handlar om personliga preferenser och tycke och smak. Det som är ren livskvalitet för den ena kan vara den andres värsta mardröm. Det är det som gör oss till människor: vi är alla olika och det är det härliga. Ska man hårdra det så ger det ena ofta det andra. Har du en god hälsa så har du också en god livskvalitet.

Vad gäller hälsa och god sådan så kan man dela upp denna punkt i två stycken delar. Den fysiska och den psykiska. Mer om detta senare i texten dock. Ska man sammanfatta god hälsa på ett mer allmänt sätt så kan vi säga att det handlar om att ha mer energi än vad kraven som finns i vardagen begär och ställer.

Om du är pigg och alert efter att du slutat ditt arbete och då du kommer till ditt hem så har du förmodligen också en god hälsa. Är du däremot trött, irriterad och allmänt låg så har du ett underskott av energi och du har förmodligen för höga krav på dig själv - både utifrån och från dig själv.

Till detta ska man även säga att god hälsa innebär att man mår bra och att man har tillräckligt stora resurser för att kunna förverkliga de mål man sätter upp. Man ska även tillägga att man inom definitionen av god hälsa även kan peka på att det handlar om att äga en förmåga att bygga upp relationer med andra människor, att man har en förmåga att reflektera samt att man både kan uppleva och uttrycka känslor.

En ny dag på jobbet

Stefan Lindegren

God hälsa fysiskt, psykiskt och socialt

Det första många tänker på om man hör ordet god hälsa är den fysiska. Man är, helt enkelt, frisk och fri från sjukdomar. Det stämmer också, men bara till viss del. Vi skulle bredda begreppet och även inkludera exempelvis kost, träning och övrig livsstil. För att nå en god fysisk hälsa så behöver man hitta en sund balans mellan vad man äter, vad man dricker och hur mycket man motionerar och rör på sig.

Det går att se saken ur flera perspektiv också. En sjuk person kan vara fullkomligt tillfreds med sig själv och må bra. Detsamma gäller för det motsatta: en medicinskt sett fullt frisk person kan fortfarande må väldigt dåligt. Ingenting är svart eller vitt.

Den psykiska aspekten av hälsa hör ihop med den fysiska och illustreras av det senaste vi skrev. Det spelar ingen roll hur pass vältränad man är, att man är fullt friskt rent fysiskt eller vad man äter - man kan fortfarande må väldigt dåligt. Idag så är stress att anse som en folksjukdom och detta illustreras av att fler än någonsin drabbas av utbrändhet och utmattningssyndrom. Man har stress på arbetet, man stressar i hemmet och man laddar aldrig sina batterier. Att vi alltid är uppkopplade och tillgängliga är även det starkt bidragande till att vi mår sämre. Här handlar det väldigt sällan om att trycka på en knapp och därigenom få en snabb lösning. Det krävs större förändringar som tar längre tid att implementera i livet. En sak: var aldrig rädd för att be om hjälp.

Social hälsa då? Återigen - allt hör ihop och bildar det man kallar för god hälsa. Man mår bra av att knyta kontakter och upprätthålla dessa; man får energi av vänner och av att träffa nya bekantskaper. Det sociala bidrar i allra högsta grad till en god hälsa och därmed också en bra livskvalitet.

Livskvalitet - ett diffust begrepp

Hur ska man då förklara livskvalitet? Det handlar om ett diffust och ogreppbart begrepp. För en person så kan livskvalitet innebära en fisketur i fjällen, för en annan så kan det innebära att man får sova ut på en lördag och för en tredje så handlar det om att resa. Vi är alla olika. Ser man till hur WHO definierar begreppet så handlar det emellertid om följande:

Det handlar om ett tillstånd som ger välmående där en individ kan förverkliga sina drömmar och hantera stressfulla situationer på ett bra sätt. Därtill så handlar livskvalitet även om att kunna hantera sitt arbete och sin vardag på ett fruktbart sätt samt om att kunna hjälpa sina medmänniskor-

Livskvalitet handlar alltså, med breda penseldrag, om att kunna vara så bra man bara kan och att alltid kunna se ljust på både nuet och på framtiden. God hälsa och god livskvalitet lever i symbios med varandra.