Vad är en bra arbetsmiljö?

Vad är en bra arbetsmiljö? Frågan är inte helt enkel att svara på. Det finns flera faktorer som spelar in och har betydelse. Men, rent allmänt så kan man säga att en bra arbetsmiljö innebär att alla trivs, att alla får en möjlighet att prestera maximalt och att man som anställd känner sig sedd och får möjlighet till personlig utveckling.

Man kan även addera saker som hälsa, god städning som ger hygieniska lokaler samt skydd och säkerhet till vad som är en god arbetsmiljö. Naturligtvis måste man även se till vilket typ av arbete det handlar om också. Det skiljer naturligtvis i vad som kan krävas och inkluderas i en god arbetsmiljö beroende på vilken typ av bransch det handlar om.

Men, rent allmänt så finns det några punkter som präglar en arbetsplats där en god arbetsmiljö finns. Vi tänkte titta närmare på dessa och samtidigt ge några goda tips kring hur du som arbetsledare/företagsledare kan skapa en bättre arbetsmiljö på er arbetsplats.

caféet, det nya kontoret?

Tips för hur du skapar en bättre arbetsmiljö

Det finns bra arbetsplatser, det finns sämre och så finns det rent usla sådana. Det handlar allt som oftast - gällande det senare - om en kombination av dåligt ledarskap, frostiga relationer mellan medarbetare, monotona arbetsuppgifter och där kreativitet aldrig uppmuntras. Det vi tänkte göra här är att se närmare på hur man kan skapa en mer kreativ arbetsmiljö där det sociala samspelet mellan alla anställda blir en nyckelfaktor till framgång; en framgång som leder till högre omsättning och där man får en chans att ta nästa steg.

  • Det lilla ger det stora. En enkel förändring mot en bättre arbetsmiljö kan vara något så simpelt som att säga hej till varandra. Varje anställd är en del av arbetsmiljön och ju tätare band som knyts mellan dessa, desto bättre blir också trivseln. Om de anställda börjar umgås, socialisera och intressera sig för varandra så skapas en mer homogen grupp som arbetar för varandra och för företaget.
  • Gör företaget skillnad? För de allra flesta så vill man se att de jobb man lägger ner de facto gör skillnad. Man arbetar med ett syfte som sträcker sig längre än att få mat på bordet - man vill veta att den tid man lägger ner också betyder någonting. Genom att informera om vad företaget gör och vad man bidrar till i slutändan. Kan man motivera för de anställda att deras arbete är meningsfullt så får man också en bra arbetsmiljö.
  • Alla spelar roll. Att få alla anställda att känna sig uppskattade och viktiga är en viktig del i arbetsmiljön. Likaså kan vara att informera om vilken roll företaget spelar. Man kan ge historiska tillbakablickar, man kan peka på mål för framtiden och man kan lägga sig jämte konkurrenter och jämföra den egna verksamheten med dessa och peka på vad som är positivt med den egna verksamheten. Skapas en slags vi-mot-dem-känsla så ökar också lusten till att vara med och bidra. Det större sammanhanget är viktigt!
  • Förändra - men ge information först. Stress på arbetsplatser är idag vanligare än förr. Till stor del så bottnar denna stress i bristande information kring förändringar. Många företagsledare vill leka cowboys, fatta snabba och tuffa beslut utan att ge information kring dessa innan. Det leder till en ohälsosam stress där man aldrig vet vad som kommer att hända. Informera alltid och gör även det då det egentligen inte behövs. Står ni inför en förändring och där du som chef inte riktigt vet hur denna ska se ut - säg det då. Bättre att ge den informationen än att låta anställda spekulera och sväva i ovisshet.
  • Arbete är arbete - fritid är fritid. En annan orsak till stress handlar om osunda rutiner där de anställda tar med sig jobbet hem och skapar övertidssituationer som är skadliga i längden. Våra hjärnor - och kroppar - behöver vila. Jobbet är en del av livet - men det verkliga livet sker utanför kontoret med hämtning av barn, umgänge, träning, matlagning och så vidare. Sätt tydliga gränser gällande detta och ställ inte orimliga krav. Det har man igen i slutändan. Man bör även ha beredskap gällande just hantering av stress och utbrändhet. Tyvärr så är detta vanligt idag och inte mycket tyder på någon förändring i framtiden. Hitta system som kan stötta individer som befinner sig i någon typ av kris.