Tips för en lyckad personalrekrytering

Vi tänkte ge tips för en lyckad personalrekrytering. Detta av den enkla anledningen att felrekryteringar kostar både tid och pengar och att en sådan tar energi. Många företag skulle tjäna på att inta en annan position i samband med en rekrytering - i synnerhet om det handlar om platser lite längre upp i näringskedjan.

Rätt person på rätt plats kan göra en enorm skillnad för ett företag. Rätt person på fel plats däremot kan kosta stora pengar. Det är också därför som det är vanskligt att rekrytera. Man har ofta en homogen grupp som är vana av att arbeta tillsammans och minsta förändring kan innebära att dynamiken förändras. Hittar man rätt person i samband med en personalrekrytering så innebär denna dynamiska förändring att alla arbetar bättre, trivs mer med sina arbetsuppgifter och att företaget också, som en naturlig följd av detta, når en högre omsättning. Vilket naturligtvis är målet.

Personalrekrytering är en lång process

Hur hittar man då rätt person och vilka fallgropar ska man undvika? Vi tänkte titta närmare på denna fråga och ge några tips kring hur man ska göra och vad man ska försöka undvika. Förhoppningsvis kan dessa tips göra så att ni får lättare att hitta rätt person i den djungel av sökande som anmält intresse för tjänsten.

  • Gör ett gediget grundarbete. Tänk först och främst på vad som är bäst för företaget. Vilken typ av kvalitet behöver ni - vad finns det för uppdrag som personen i fråga ska utföra och vilken position ska denne ha? Skapa en kravprofil som matchar företagets behov och inte dina egna. Många lockas in i att söka efter en personlighet som ligger väl i linje med hur man själv är som person - och många har också redan tänkt sig att en person inom företaget borde passa. Gör man det så söker man en kompis, man söker inte efter specialkompetens som anställs för företagets bästa.
  • Anpassa kraven. Det är inte helt enkelt att sitta och läsa igenom personliga brev och CV:n som skickas in. Det tar tid och många upplever att man till slut gallrar genom hur pass snygga de inskickade dokumenten är. Ett bra sätt att minimera antalet sökande till en tjänst är att öka skallkraven. Det vill säga: utforma annonsen så att det klart och tydligt framgår vilken typ av kompetens som krävs, vilken utbildning som fordras och vilka krav i övrigt som finns. Handlar det om en tjänst där du på förhand vet att få personen kommer att söka så kan du agera på motsatt sätt.
  • Välj ut rätt kandidater. Vad är bland det värsta som finns i samband med att man söker ett nytt jobb? Många pekar på att det är att aldrig få ett svar. Det bör man ha i åtanke. Välj ut de kandidater som du anser ska gå vidare och som är mer intressanta. Men, ta dig även tid att meddela de andra sökande. Ett kort samtal, ett mail eller ett brev räcker. Detta kan vara dig till gagn i framtiden - du vet aldrig när du träffar denna person nästa gång och i vilket sammanhang. Dessutom så ger det ditt företag ett bättre rykte.
  • Intervjua på rätt sätt. Du har valt ut några lämpliga kandidater och nu börjar det roliga: att lära känna dessa personer bättre. Det är dags för intervjuer. Först och främst här: tänk på att välja rätt miljö. Många väljer en medvetet stressande miljö för att se hur en kandidat hantera stress och press. Det är en god tanke, men det finns även olika nivåer av stress och just detta säger ingenting om hur en kandidat kommer att hantera en arbetssituation som kräver kalla nerver. Du ska även vara ödmjuk inför det faktum att du sitter på makten. Var trevlig, visa respekt och var schysst. Tänk även på att låta kandidaten prata och försök att leda denna in på en röd tråd som sträcker sig bakåt i tiden. Du vill ha så mycket information som möjligt och ställ gärna frågor - öppna sådana - som bidrar till en mer avslappnande miljö. Hypotetiska frågor ska undvikas.
  • Välj rätt kandidat. Det är nu magkänslan kommer in i bilden. Du har gjort jobbet, du har undersökt och intervjuat kandidaterna - du har ringt referenser: viktigt! - och du får lita på att den research du gjort är grundlig och genomarbetad. Lita på din magkänsla och ta den kandidat som verkligen passar!