Anklagad för våldtäkt – bevisbördan för samtycke ligger på dig

Den svenska lagstiftningen för vad som räknas som våldtäkt och inte har skärpts i och med samtyckeslagen. Den anklagade måste bevisa att samtycke funnits.

Om du står anklagad för våldtäkt är det bäst att du anlitar en bra advokat. Du kommer nämligen behöva bevisa att det fanns samtycke till sex hos den som anser sig vara brottsoffer. Och här bör du även rannsaka dig själv – misstolkade du situationen eller klev du medvetet över en gräns?

I tidigare lagstiftning låg inte bevisbördan för samtycke på den anklagade. Det innebar att gärningsmän endast blev dömda för våldtäkt om de använt våld, hotat offret eller utnyttjat att hen befann sig i en särskilt utsatt situation. I dag kan alltså betydligt fler än så dömas för våldtäkt.

Våldtäkt – sex utan samtycke

Det finns ingen konkret bestämning på vad som är samtycke och ej i den svenska samtyckeslagen. Ett tydligt “ja” är självklart samtycke, men det kan också visas med kroppsspråk och andra signaler. Eftersom det senare är att betrakta som en tolkningsfråga rekommenderas det alltid att fråga rakt ut. Särskilt om du befinner dig i en sexuell situation med någon du inte känner så väl.

Det finns dock situationer där inte ens ett uttalat “ja” räcker som samtycke. Om ett samtycke tvingats fram genom hot om våld räknas det till exempel inte. Inte heller får man ha sex med någon som sover eller är mycket berusad. När någon som är äldre än 15 år har sex med någon som är yngre än 15 år kommer detta automatiskt att klassas som våldtäkt mot barn.

Här kan du läsa mer om våldtäkt: våldtäkt.com

5 Jun 2023