Anlita en advokat som kan LVU

Många upplever att det är svårt att förstå vad som händer när ens barn tvångsomhändertas. En advokat som kan LVU kan dock hjälpa dig att förklara och reagera.

Det är naivt att tro att man som privatperson ska kunna rå på myndigheters beslut. Inte minst när det handlar om LVU. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om till exempel ditt barn omhändertagits med hänvisning till lagen är det förståeligt att du vill överklaga.

Frågan är om du verkligen är i tillstånd att göra så dock. Sannolikt går du genom en väldigt tuff emotionell process samtidigt. Du kanske inte är stabil nog att föra en saklig argumentation i en rättssal, eller ens formulera den på papper, när din son eller dotter precis tagits om hand av myndigheterna.

Advokat med koll på LVU

Vet du vad? Ingen skulle heller aldrig klandra dig för att inte klara av att ta en sådan strid. Än mindre att du skulle gå segrande ur den. Det är därför det finns möjlighet att ha en egen advokat som är expert på LVU. En juridiskt kunnig person med emotionell distans till fallet – men som samtidigt till hundra procent jobbar för dig.

Det är inte fel att säga att man till och med är helt och hållet beroende av en advokat när det är fråga om LVU. Ärendena är inte sällan mycket känsliga och invecklade. I all sin förtvivlan kan det vara till stor praktisk hjälp – och tröst – att ha någon som kan förklara vad det verkligen är som händer. Mer kring LVU kan du läsa på denna sida: https://www.lvuadvokat.se/ 

5 Apr 2023