Arbeta med lastbilar

Lastbilar är stora och tunga fordon som kräver en chaufför som är kunnig och noggrann gällande säkerhetsaspekten. Det gäller både under färd och vid stillastående åtgärder med fordonet.

För att köra lastbil krävs det ett speciellt körkort. Det beror dels på att lastbilen är ett stort och tungt fordon som körs lite annorlunda. Men det är också för att det är ett fordon som fraktar gods och därför ska hanteras på ett annat sätt. Inom lastbilar finns det också en bred variation av olika utformningar, storlekar och användningsområden. När man ska köra en viss lastbil så krävs det därför att man är kunnig i det som är speciellt med just det fordonet.

Byte vid behov

När man kör en lastväxlare så är det viktigt att man kan använda ett lastväxlarflak och montera det på rätt sätt. I normala fall så brukar man köra en viss typ av lastbil och kanske göra det under hela sin karriär. Men med en lastväxlare kan man byta flak och därmed typ av bil, under en och samma dag. Flaken är tunga och skaderisken är stor vid bytet av flaken. Därför finns det noggranna instruktioner för hur flaken ska bytas. Tillverkaren har också varit mycket noggrann med att utforma flaken, och bilen, på ett sätt som gör att det ska vara så lätt och riskfritt som möjligt att byta dem. När flaket väl sitter på så är det också viktigt att föraren är kunnig inom flakets användningsområde och hur frakten ska gå till på bästa sätt.

16 Jan 2021