Bodelning enligt lagen

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör ska man enligt lagen göra en bodelning. Men vad innebär det egentligen och hur går man tillväga? Och delas även alla skulder upp?

En bodelning innebär att alla gemensamma tillgångar delas upp mellan de olika parterna. Det bästa är om man tillsammans kan komma överens, men kan man inte komma överens måste man ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Men även om man är överens kan man ta hjälp av en familjerättsadvokat. Det finns flera fördelar med att ta hjälp utifrån av en oberoende advokat. Dels undviker man jobbiga slitningar som kan uppstå då parterna själva sköter bodelningen. Men man kan också vara säker på att allt går rätt till och undvika eventuella framtida oklarheter och problem.

Delar man även på skulderna vid en bodelning?

Om en av parterna i en bodelning har egna skulder räknas dessa alltid först bort innan man slår ihop de gemensamma tillgångarna och sedan delar. I de fall skulderna är högre än tillgångarna kan det innebära att den part som är skuldfri får ut mycket mindre vid en bodelning, även om man behöver aldrig betala någon annans skulder. Det är bara om skulderna anses tillhöra enskild egendom som de inte räknas in i en bodelning.

Ibland uppstår det oklarheter om vad som är enskild egendom, inte sällan vid bodelning efter ett avslutat samboförhållande. För att undvika misstagen och för att man ska känna att allt har gått rätt till, kan det vara bra att ta hjälp utifrån och låta en familjerättsjurist utföra bodelningen.

26 Aug 2021