Bostadsanpassning med smarta lösningar för boende i Stockholm

Den som har någon typ av rörelsehinder som försvårar vardagen hemma har rätt till bidrag för att anpassa bostaden. Det finns byggföretag i Stockholm som är proffs på bostadsanpassning.

Man kan bli rörelsehindrad på grund av ålder, sjukdom eller för att man har råkat ut för någon olycka. Ganska ofta gör rörelsehindret att det boende man har inte fungerar optimalt. Saker som förr var enkla att utföra blir plötsligt jobbiga och tar mycket tid. Detta eftersom bostaden är planerad och byggd efter en person som kan röra sig obehindrat. Som rörelsehindrad och boende i Stockholm har man rätt till bostadsanpassning. Detta gör man enklast via Stockholms stads hemsida. Det går att få bidrag för bostadsanpassning i efterhand, men det är betydligt bättre och säkrare att först ansöka om bidraget. Då kan man även få hjälp av kommunen med smarta lösningar i hemmet, och bostadsanpassningen blir ofta också bättre.

Byggföretag med bostadsanpassning som expertområde

I Stockholm finns det byggföretag som är specialiserade på bostadsanpassning. De hjälper till att planera och skräddarsy bostadsanpassningen efter de särskilda behov som man har, så att vardagslivet ska fungera. Det kostar inget att konsultera ett byggföretag och be om en offert. Det kan därför vara en god idé att ta in offerter från mer än ett byggföretag, även fast att man får bidrag, då bidraget inte alltid täcker alla de saker man vill ha gjorda. Men för att bostadsanpassningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att byggföretaget man använder sig av är experter på området. Läs mer om bostadsanpassning på den här hemsidan: bostadsanpassningstockholm.nu

29 Mar 2022