Deponi innebär återvinning i Stockholm

Att fälla stora träd innebär en väldig massa ris som behöver transporteras bort. Företag som arbetar med deponi i Stockholm kan hjälpa dig att ta hand om det.

Deponi kan innebära farligt avfall som inte går att återvinna. Det kan exempelvis vara miljöfarliga byggmaterial med asbest. Företag som arbetar med deponi tar emot mycket mer än så. Har du schaktmassor, jord, ris eller byggmaterial som du inte själv kan återanvända kan du vända dig till en deponi.

Det finns många fördelar med deponi. Genom att du transporterar ditt material till anläggningen tar du första steget mot återvinning. I anläggningen sorteras alla massor. Det som är eller misstänks vara förorenat sorteras. Man gör noggranna tester för att säkerställa kvaliteten på det som kommer in.

Det är genom deponi som du bidrar till en bättre miljö

Företag som arbetar med deponi sorterar allt material för att kunna återvinna och förädla det. Detta innebär också att de kan sälja exempelvis råjord. Jorden kan användas till större anläggningar som parker eller andra friluftsytor. Alla tjänar på att återvinna. Genom att frakta bort ditt material bidrar du till en bättre miljö.

Har du behov av att bli av med stora mängder byggmaterial, jord, sopsand eller asfalt kan du kontakta ett företag som arbetar med deponi i Stockholm. Det behövs ett godkännande från företaget innan det är dags att åka dit. Du får själv ordna med transporten och måste kunna ange vilken typ av avfall du kommer med. En avgift tas ut beroende på vilken typ av deponi du transporterar.

11 May 2023