Digitala skärmar i din butik kan få affärerna att blomstra

Att använda dig av digitala skärmar i din butik kan vara ett sätt att överlista butiksdöden. Med lite kreativt tänkande kan det bli ett riktigt lockbete för att få in kunderna från gatan.

Du som är företagare i dag vet vikten av att sticka ut bland konkurrenterna. För den som fortfarande har kvar sin fysiska butik gäller det att både få in kunderna från gatan och att få dem att stanna kvar länge nog för att handla. Det gäller alltså att göra sin butik till något av en happening. Att använda sig av digitala skärmar i butik är fortfarande inte helt vanligt, och är du lite kreativ med hur du använder dem har du alla möjligheter att bli kvarterets roligaste butik.

Locka kunderna till din butik med fräcka digitala skärmar

För att komma fram till hur du bäst använder digitala skärmar i butiken kan du börja med att fundera över din kundkrets. Vilka kunder har du i dag, och vilka nya skulle du kunna locka till dig? Det gäller att inte låsa sig fast vid hur det alltid har varit. De flesta företag har möjlighet att växa ytterligare genom lite kreativt tänkande. Fundera på vad som skulle kunna locka in olika kundgrupper. Kanske ska du vara så fräck att visa tecknad film på digitala skärmar i butiken? Oavsett vad som säljs i butiken kan en stunds lugn och ro under en dag på stan vara värt några spontanköp för trötta föräldrar vars barn vill komma in och glo på film.

25 Nov 2021