Få hjälp till ensam vårdnad när andra föräldern visar sig olämplig

När föräldrar ska separera ska gemensam vårdnad om barnen ses som utgångspunkt. När ena föräldern visar sig olämplig kan dock ensam vårdnad vara det bästa.

Om du och din partner bestämt er för att separera och i nuläget lever med gemensamma barn har sannolikt vårdnaden om barnen varit uppe till diskussion. Kanske har diskussionerna hettat till så pass att ni inte kan komma vidare och enas om ett gemensamt beslut. Då kan det vara läge att kontakta en jurist och inleda en vårdnadstvist.

Utgångspunkten och det ideala är om föräldrarna kan enas och ha gemensam vårdnad om barnen. Barnen bor då oftast varannan vecka hos föräldrarna, och föräldrarna tar gemensamt alla beslut som rör barnen. Detta kräver dock att det finns samarbetsförmåga, och att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare.

Ensam vårdnad när gemensam vårdnad inte fungerar

I de fall där den ena föräldern brister i sin omsorgsförmåga, lider av missbruk eller psykisk ohälsa eller på annat sätt utsätter barnen för risker är ensam vårdnad för den andra föräldern att föredra. I många fall kan det vara just dessa faktorer som har lett till beslutet om separation.

Sitter du i denna obekväma sits där du insett att den andra föräldern är olämplig och vill få till ensam vårdnad om barnen kan du behöva hjälp på vägen dit. Förmodligen har du försökt få den andra föräldern att inse och acceptera att gemensam vårdnad inte skulle fungera, utan framgång. Då kan en erfaren jurist hjälpa dig genom processen.

11 Aug 2022