Fallskyddsutbildning ger trygghet

Målet med en fallskyddsutbildning är att ge förståelse för hur säkert arbete på höjd kan rädda liv. Därför finns det krav att alla som arbetar på en höjd av två meter eller mer har utbildningen.

Det är viktigt att alla på en arbetsplats där det finns moment som innebär arbete på höjd har den behörighet en fallskyddsutbildning ger. Utbildningen har både en praktisk och en teoretisk del. Den teoretiska delen utför man först och tillämpar sedan de kunskaperna i den praktiska delen.

Även om man gått en fallskyddsutbildning behöver man repetera med jämna mellanrum för att hålla sina kunskaper aktuella. Alla arbetar inte dagligen på hög höjd och då kan det bli att medvetenheten om riskerna glöms bort.

Fallskyddsutbildning på distans och praktiska övningar på plats

För att göra det möjlig för företag att hålla alla sina anställda uppdaterade med lagar, föreskrifter och utrustning, finns det därför möjlighet att göra utbildningens teoretiska del genom en digital portal. Därefter kan man göra den lärarledda praktiska delen på plats eller i en mobil träningsenhet.

Den teoretiska utbildningen består av korta, pedagogiska moduler i videoformat som är lätta att ta till sig. Man går igenom och övar tills kunskaperna sitter ordentligt.

Den praktiska delen utför man sedan på arbetsplatsen eller i en mobil övningsanläggning. Här följer man upp de teoretiska kunskaperna med att prova och använda säkerhetsutrustning.

Alla övningar som behövs för behörighet ingår i kursen. Genom att utföra utbildningen på plats kan den anpassas till de speciella behov och förutsättningar som finns på arbetsplatsen.

26 Feb 2022