Fasadrenovering ger nytt värde i Stockholm

Har du en äldre fastighet i Stockholm där fasaden blivit smutsig, spruckit eller delar av putsen börjat falla, kan en erfaren firma göra fasadrenovering innan byggnaden blir förstörd.

Äldre fastigheter i Stockholms innerstad är oerhört attraktiva och lägenheter renoveras för att skapa modern standard. Förutsättningen för att huset ska behålla sitt värde är att fasaden håller samma standard som insidan och det är du som fastighetsägare som har det beslutet i din hand.

Fasader av tegel och puts är vackra och bidrar till att skapa den speciella atmosfär som staden har, men de utsätts också för de påfrestningar som ett modernt samhälle medför. Tung trafik, avgaser och rörelser i marken kan få fasaden att spricka eller sätta sig och om det inte åtgärdas kan byggnaden ta skada. Med fasadrenovering i Stockholm kan du ge nytt liv åt en fastighet.

En fasadrenovering i Stockholm skyddar fastigheten och minskar kostnader

Modern fasadrenovering i Stockholm innebär att man återställer byggnaden till ursprungligt skick. Skadad puts eller trasigt tegel ersätts, sprickor lagas och byggnaden återfår sin glans och värdighet. För att göra en hållbar fasadrenovering i Stockholm krävs därför hantverksskicklighet och kunskap om de metoder och material som användes när fastigheten byggdes.

I en fasadrenovering ingår också att förbättra isoleringen vilket innebär minskade uppvärmningskostnader för dig som fastighetsägare. När du låter en erfaren firma utföra arbetet får du ett vackert resultat som kommer att hålla länge. Du får också en fastighet som lever upp till modern standard på isolering vilket gör renoveringen till en investering.

11 Mar 2022