Husdränering i Stockholm

Har ni ofta översvämning i källaren i Stockholm? Känns väggen i tvättstugan kall och fuktig? I så fall kan dränering av huset behöva förbättras och göras om.

Den som har återkommande problem med översvämning i husets källare bör kontrollera och förbättra dräneringen runt huset. Även mindre problem med fukt bör ses över eftersom även de kan ge upphov till stora skador på huset. Exempelvis kan husgrunden vittra sönder och bli ostabil, vilket gör att husets livslängd förkortas. Men fukt i väggarna leder också ofta till mögelskador, vilket i sin tur leder till sämre hälsa och problem med allergier. Allt detta gör givetvis att husets värde kraftigt försämras. Inte sällan har hus med fuktproblem också mycket högre energikostnader eftersom det är vanligt att man skruvar upp värmen för att komma tillrätta med den fuktiga inomhusluften.

Dränering till fast pris

Vill man ha hjälp med dränering ska man anlita ett företag som är experter på dränering av hus i Stockholm. I samband med att man ber om en offert brukar de utföra en kostnadsfri inspektion av fastigheten för att kunna beräkna priset. Ibland kan priserna variera mellan olika företag och det kan därför löna sig att ta in flera offerter. När man tar in kostnadsförslag måste man vara noga med att fråga om priset är fast, eller om det kan tillkomma extra avgifter. Det är viktigt att det företag man anlitar är certifierat och att de dokumenterar allt arbete grundligt. Dokumentationen är en slags värdehandling och kan vara bra att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten.

19 Mar 2022