Konkurs – ett ord med mycket känslor

Vad är det egentligen som händer innan en människa eller ett företag försätts i konkurs? Går det att undvika att du själv hamnar i konkurs? Finns det någon hjälp att få vid en konkurs?

Frågorna är många runt ordet konkurs. Belagt med skam och skuld hos de flesta. Inte desto mindre sker det allt som oftast att företag försätts i konkurs trots att människan gjort sitt yttersta för att inte hamna där. En del driver mer eller mindre avsiktligt sitt företag i konkurs och startar sedan upp ett nytt igen så fort det går. Andra skulle hellre dö än att försätta sig i den situationen igen. Människan är outgrundlig. Ett företag eller en människa sätts inte utan vidare i konkurs. Det måste ha föregåtts av en längre tid på så kallat obestånd. Det betyder att du inte har kunnat betala dina räkningar till dem du är skyldig, och då handlar det inte om upprepade engångsföreteelser utan krav som både legat och lagts på hög under lång tid.

En konkurs kan redas ut med lite hjälp

För att du ska kunna få den hjälp du behöver ska du omedelbart ta kontakt med en så kallad konkursjurist. En sådan hjälper dig vid sammanträdet i tingsrätten där du ska svara under ed. Är med och upprättar en bouppteckning, där dina tillgångar och skulder redovisas. Utöver detta görs en redovisning av hur konkursen har uppstått och vilka orsaker som har legat till grund för att konkursen skulle bli ett faktum.

23 Mar 2022