Kurs för privat övningskörning

Att övningsköra privat är ett sätt att få extra träning inför körkortet och att även hålla nere kostnaderna. Men vad krävs för att man ska få övningsköra privat och vem är det man får köra med?

Det tar ganska lång tid att bara lära sig hur man startar och börjar köra en bil. Därför är det en god idé att övningsköra privat ifall man har möjlighet till det. Man brukar då köra ut till en tom parkeringsplats eller liknande, där det inte finns några andra bilar, och i lugn och ro få prova på hur man kör. När man sedan lärt sig mer kan man köra på alla vägar och öva på det man lärt sig teoretiskt. Eller kanske man då och då täcker upp med lektioner hos en trafikskola.

För att få övningsköra privat krävs att den som tar körkortet tillsammans med handledaren går en introduktionskurs, eller handledarkurs. Det är en kurs som tar upp vad eleven kommer att få lära sig under körkortsutbildningen samt regler och struktur för övningskörningen. Men man ger även en del ny information gällande trafiksäkerhet och viktiga regler, som handledaren kanske behöver fräscha upp.

Regler för handledare och elev

Handledarkursen är giltig i fem år och man behöver inte gå om kursen igen ifall man har fler som man ska vara handledare åt. Det enda man måste komma ihåg är att handledarskapet ska anmälas till Transportstyrelsen. Dokumentet som man sedan får hem måste finnas i bilen under själva övningskörningen. Som handledare måste man ha ett körkort som man haft i minst fem år under de senaste tio åren och vara minst tjugofyra år gammal. Som elev måste man ha ett giltigt körkortstillstånd för att man ska få övningsköra tillsammans. Vanligast är att handledaren är en familjemedlem, som en förälder eller ett äldre syskon, och att familjens bil används.

Ansvar för bilfärden

Under övningskörningen är det handledaren som är ansvarig även om det är eleven som kör. Det innebär att samma regler gäller för handledaren som om det var denne som körde bilen. Man får inte vara berusad, sova eller på annat sätt vara ouppmärksam under bilfärden. Och skulle en olycka ske så är det handledaren som är ansvarig. Därför är det klokt att vänta med att köra på motorväg eller i stadens centrum under rusningstid tills man känner att eleven verkligen är tillräckligt duktig och säker för att klara sådana situationer. Läs mer om handledarkurser på denna sida: https://www.handledarkursstockholm.biz/

4 Aug 2020