Låt en migrationskonsult ansöka om arbetstillstånd

En migrationskonsult har de specialkunskaper som behövs för att på ett snabbt och smidigt sätt hjälpa arbetsgivare ansöka om arbetstillstånd för anställda.

Det finns mycket kompetent personal i länder utanför EU/EES/Schweiz. Problemet med att rekrytera dem kan ligga i att det är krångligt att ansöka om arbetstillstånd. Ansökningsprocessen kan ta upp till ett år om du gör det direkt genom Migrationsverket. För att göra det lättare för företag att rekrytera personal som behöver arbetstillstånd har Migrationsverket därför certifierat migrationskonsulter.

Regelverket för att ansöka om arbetstillstånd kan vara omfattande och snårigt. Det är många förutsättningar som måste uppfyllas. En certifierad migrationskonsult kan hjälpa företag med arbetstillstånd genom att bland annat se till att rekryteringen gått till på rätt sätt.

Att söka arbetstillstånd med snabbspår

Genom att anlita en certifierad migrationskonsult får du hjälp att fylla i och skicka in kompletta ansökningshandlingar. Dokumentation och ansökningshandlingar behöver vara korrekt ifyllda för att ansökningen inte ska försenas av kompletteringar. Väntetiden kan då kortas till en månad istället för de fyra till tolv månader som det annars kan ta.

När du anlitar en migrationskonsult får du dessutom kostnadsfria råd om förutsättningarna för att ansökan ska kunna beviljas. Om förutsättningarna är de rätta förs ärendet över till det så kallade snabbspåret. Du behöver inte tänka mer på saken och för den anställde behöver inte väntetiden bli så lång. Kompetent personal kan finnas på plats där den behövs. Arbetstillstånd behöver inte bli ett hinder för rekrytering när du anlitar kompetent hjälp.

8 Feb 2023