Marksanering kommer man inte undan

En nedlagd mack eller fabrik kan ha orsakat miljöfarliga utsläpp på sin tomt. Att riva allt för att bygga bostadshus där är tillåtet först efter en noggrann kontroll och marksanering.

Bensin, lösningsmedel eller andra gifter måste tas bort innan det är tillåtet att bygga bostadshus på en mark. Allra först görs det en undersökning och tas prover. Kanske finns där inga gifter, och då blir detta klart konstaterat. Man kommer inte undan denna kontroll, och man måste anlita ett företag som är specialister på allt inom marksanering. De i sin tur sköter ärendet i samarbete med kommunens miljökontor, för givetvis ska det dokumenteras och skrivas protokoll.

En husägares skyldighet

Det är viktigt att ägaren tar ansvar för att marksaneringen sköts professionellt. Har du en tomt som du tänker bygga på, vet du säkert redan vad du behöver göra. Det finns företag för marksanering och de hjälper dig gärna med att fullgöra dina skyldigheter som husägare. Dessa företag hittar du lätt via internet.

Metoden går i korthet ut på att man tar prover på hur kontaminerad marken är, och sedan schaktar man bort så mycket som behövs. Det är kostsamt att sanera en större yta, så man byter bara ut den jord som är förorenad. Kanske har du kommit över tomten billigt, just för att det kan finnas farliga ämnen där som den gamla ägaren inte ville åtgärda. Med tanke på de normalt sett höga tomtpriserna gör du en bra affär genom att sanera marken. Det höjer tomtvärdet när du vill sälja.

7 Jun 2021