Måste man följa alla vägmarkeringar?

Överallt i vårt samhälle hittar vi dom. Vägmarkeringarna. Med olika färger och olika mönster pryder dom våra vägar och andra asfalterade platser. Självklara, viktiga men ofta missade.

Något som är lätt att glömma är att bakom varje streck finns flera av asfaltens många cowboys. De som dag ut och dag in ser till att man blir hjälpt i trafiken och att olyckor undviks. Ett jobb som kräver precision då ett litet fel kan ställa till kaos. Visst skulle det vara märkligt, för att inte säga direkt farligt, utan streck på motorvägen, och hur skulle det se ut på en stor parkering om det inte fanns streck som visade vart bilarna ska stå parkerade. Om det inte fanns trottoarer så skulle man få stå i evigheter innan man kunde korsa gatan. Och vad skulle handikappade göra utan sin handikapp parkering eller taxi chaufförerna utan sina egna platser. Och hur lång tid skulle det ta för bussarna att ta sig runt i en stad om det inte fanns bussfiler. Man kan ju undra.

Var kan vägmarkeringar vara viktiga

Det beror lite på vad man menar med viktigt. De flesta markeringarna är viktiga ur beställarens synvinkel. Ofta hjälper de till att skapa ordning och visa trafikanter till rätta när de inte vet riktigt vart de ska ta vägen. Ibland kan de varna för fara och hjälpa oss att säkert ta oss fram och undvika fara. Så vart hittar man dessa markeringar förutom på vägarna? Jo, dom finns på parkeringsplatser, på industriområden, vid drive-in-restauranger, skolgårdar och på många andra platser. Det är nog så att det är mera ovanligt att inte hitta vägmarkeringar på asfalterade områden än att hitta dem.

Vem gör jobbet

Har du en parkering eller annat område som behöver vägmarkeringar så ta då kontakt med en certifierad hantverkare som har vana och kunskapen att göra ett bra jobb. Det kan också vara bra att förhöra sig om vad de gör för att värna om miljön. Några områden för dig som tycker att miljön är viktig är miljöklassade färger och godkända maskiner. Men även hur företagen tar hand om exempelvis kontorsmaterial och avfallsprodukter från jobben, som exempel färgslattar, emballage osv. Har man funderingar över vad man vill arbeta med och kanske rent av vill starta egen firma? Ja då kanske man ska utbilda sig i detta lite annorlunda yrke. För i branschen verkar det finnas hur mycket jobb som helst. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.vägmarkeringar.nu

12 Apr 2020