Moderna fasadskyltar i Stockholm ger ett första intryck

Tydliga fasadskyltar i Stockholm ger en tydlig signal om vilken verksamhet som finns i byggnaden. En effektiv fasadskylt kan utformas på många olika sätt.

För att ditt företag ska vara väl synligt för omgivningen behövs det en tydlig fasadskylt som syns från långt håll. Det gör det lättare för personen som vill besöka ditt företag att snabbt hitta rätt. En effektiv och uppseendeväckande fasadskylt kan utformas på många olika sätt gällande form, färg, storlek, material och belysning.

En lösning som fungerar väldigt bra på långt håll är en skylt bestående av fristående bokstäver med akrylfront som belyses inifrån. Numera tillverkas fasadskyltar med LED-teknik, vilket innebär att elförbrukningen blir relativt låg. En fasadskylt kan även tillverkas med enklare teknik utan belysning.

Det finns ekonomiskt fördelaktiga fasadskyltar

I Stockholm finns det många olika typer av fasadskyltar i alla tänkbara former. Ett exempel på en ekonomiskt fördelaktig lösning är en fasadskylt i plåt. En sådan skylt passar bra i storskaliga miljöer. En skylt i plåt kan tillverkas i nästan vilken form och färg som helst. Valmöjligheten är stor och du kan skapa en personlig och unik fasadskylt.

Text och logotyp utgörs ofta av vinylfolie som sätts direkt på plåten. Det här är en billig lösning men också väldigt effektiv då den syns tydligt. En fasadskylt i plåt kan utformas med eller utan belysning. Oavsett vilken fasadskylt du vill ha till ditt företag kan den skräddarsys efter dina önskemål och behov. En tydlig fasadskylt stärker företagets image och varumärke. Läs mer här: fasadskyltarstockholm.se.

18 Feb 2023