OVK-besiktning Stockholm - boka in en tid idag

Som fastighetsägare har man ett ansvar i att på givet datum genomföra en OVK-besiktning. Det handlar om ett absolut krav som man inte kommer undan: de allra flesta byggnader och fastigheter ska med regelbunden intervall få en OVK-besiktning utförd och erhålla ett godkännande som sedan placeras synligt i fastigheten. Varför? Varför måste en OVK-besiktning i Stockholm ske? Av flera olika skäl.

Det viktigaste handlar om att en OVK-besiktning i Stockholm säkerställer att ventilationssystemet i en fastighet håller den förväntade klass och standard som vi ställer i Sverige. En OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll - har sedan början av 90-talet, och som en följd av ett beslut klubbat i Riksdagen, varit ett faktum som man inte kommer undan som fastighetsägare.

Den luft som finns inne i en fastighet ska helt enkelt vara frisk och cirkulerande. Detta för att de som vistas inne i exempelvis bostäder, kontor, skolor, äldreboenden och så vidare inte ska drabbas av sjukdomar, koncentrationssvårigheter eller att huskroppen ska få en massa mögelangrepp - eller fuktskador.

En OVK-besiktning i Stockholm fyller flera funktioner

Ventilationen är extremt viktig och idag faktiskt viktigare än någonsin. Vi tillbringar numera mer tid inomhus än förr och vikten av rätt luft blir därigenom avgörande för hur vi mår och för hur vi presterar. Det senare kan illustreras av skolor och företag. Hur presterar du i en lokal där luften står stilla och där det är väldigt varmt?

Svaret är att du inte alls når den potential du har - du kommer att utföra en sämre prestation och för exempelvis skolelever är detta direkt förödande. Där fyller en OVK-besiktning i Stockholm en extremt viktig funktion.

Dessutom så handlar det om att optimera ventilationssystem också. Genom att utföra förändringar kan man få mer effekt till lägre kostnader - utan att det påverkar luften som flödar inomhus. Det är också en viktig del av en OVK-besiktning och det handlar då om att du som fastighetsägare de facto kan tjäna pengar på att få en sådan utförd.

22 Jul 2022