Proffs på bergsprängning i Stockholm

De expertföretag som får lov att utföra bergsprängning i Stockholm har välutbildad och rutinerad personal. Dit ringer man om man ska bygga på en stenig tomt.

Bergsprängare är ett yrke som kräver stor kunskap och ansvarskänsla. Man måste vara aktsam om miljön runt omkring och man bör varna grannar och förbipasserande. Vid större byggprojekt sätter man upp skyltar som anger under vilka tider och dagar som sprängning ska ske.

Det är speciellt mycket berg i och runt Stockholm, och därför har man tvingats lära sig metoder att spränga bort det på ett säkert sätt för att kunna bygga. Ofta gör man många små sprängningar för att få en bra totaleffekt. Expertföretaget kommer ut och inspekterar och bedömer vad som bör göras.

Bergsprängning kräver försiktighet

Det kan finnas känsliga områden i närheten, som befintliga tunnlar eller elektronisk utrustning. Därför måste man vara både noggrann och försiktig med grannskapet så att inget i närheten rasar samman när man gör bergsprängning i Stockholm. Man måste också vara aktsam om grannarnas hus, och varsko grannar som har husdjur, så att de är införstådda med att det kommer att smälla.

Det finns också en metod för så kallad tyst sprängning. Då använder man inte vanliga sprängmedel utan ett slags expanderande massa, så kallad snigeldynamit. Man borrar små hål i förväg och fyller dem med massan. Berget spräcks när massan expanderar, och då slipper man högljudda explosioner. Metoden som används i varje enskilt fall bestäms av de bergsprängare i Stockholm som har fått uppdraget.

8 Aug 2023