Rätten till juridisk hjälp och stöd vid anhållande

Att bli anhållen är en svår och utmanande situation, men du behöver inte genomgå den ensam. I Stockholm har du rätt till en försvarsadvokat som kommer att vara där för att bistå dig under hela processen. Vid anhållande är det viktigt att du har en kunnig försvarsadvokat vid din sida för att säkerställa dina rättigheter och ge dig den bästa möjliga hjälpen.

Välja rätt försvarsadvokat i Stockholm

När du blir anhållen i Stockholm har du möjligheten att själv välja vilken försvarsadvokat som ska företräda dig. Om du inte har någon specifik advokat i åtanke, eller om du av någon anledning inte kan eller vill välja själv, kommer domstolen att utse en offentligt försvarare som ska representera dig. Det är viktigt att välja en försvarsadvokat med erfarenhet och expertis inom det aktuella brottsområdet för att få bästa möjliga försvar.

Försvarsadvokatens roll som stöd och hjälp

Att omedelbart efter gripandet ha tillgång till en försvarsadvokat är av yttersta vikt. Advokaten kommer att närvara vid förhör för att säkerställa att dina rättigheter respekteras och förklara för dig vad som händer i processen. Genom att anlita en försvarsadvokat vid din sida kommer du att känna dig tryggare och mer förberedd inför fortsättningen av ditt ärende.

Försvarsadvokatens närvaro genom hela processen

Den valda försvarsadvokaten kommer att följa dig genom hela rättsprocessen i Stockholm. Det inkluderar allt från de första förhören till själva rättegången där både vittnen och den åtalade själv får möjlighet att framträda. Det är viktigt att ha en person med den nödvändiga kunskapen och kompetensen vid din sida för att ge dig stöd och hjälp genom hela processen.

27 Jul 2023