Rökluckor kan rädda liv

Som fastighetsägare har man ett ansvar i att säkerställa att fastigheten/fastigheterna man äger har ett brandskydd och att man upprättat ett systematiskt brandskyddsarbete där man årligen och inom givna intervaller genomför brandskyddskontroller där man ser över alla tekniska detaljer.

Det kan då handla om att säkerställa funktion i allt från larm vidare till att exempelvis nödutgångar inte blockeras av exempelvis bråte.

En annan viktig detalj i detta arbete med brandskydd gäller rökluckor. Rökluckor ska finnas installerade där det behövs och detta enligt lag. Det stoppar emellertid inte där: att man har rökluckor i en fastighet är givetvis bra - men dessa kommer inte att fylla någon funktion om det inte fungerar. Det som krävs är ett regelbundet underhåll och service av de rökluckor som finns i en fastighet.

Professionell service av rökluckor

Här kan man med fördel ta professionell hjälp som fastighetsägare och anlita en professionell firma inom brandskydd. Det ger en enorm säkerhet då det kontrollerar funktion och säkerställer kvalitet - något som i sin tur innebär en trygghet om det skulle börja brinna. Vidare så ges man också möjlighet att byta ut äldre rökluckor - eller dysfunktionella sådana - i god tid och där man exempelvis hinner planera och bygga en budget för detta.

Att rökluckor är en viktig del av brandskyddet är en underdrift. I samband med att en eld bryter ut så är det inte den som i första hand dödar - det handlar istället primärt om att den giftiga röken gör det.

En fastighet som brinner kan snabbt bli rökfylld och därmed också livsfarlig på väldigt kort tid. Genom att man har rökluckor så kan rök släppas ut och man kan därigenom ges tid för att brandmännen kan arbeta med att evakuera och rädda liv. Utöver detta så gör rökluckor även att temperaturen sjunker och att nämnda brandmän också kan arbeta på ett säkrare sätt. Det handlar om att varje sekund räknas och just en röklucka är ofta avgörande kring hur man lyckas med ett räddningsarbete. Ta ditt ansvar som fastighetsägare - genomför regelbunden service av dina rökluckor. Mer om röluckor kan du läsa här på https://www.merbrandskydd.se

7 Jan 2023