Säkerhetsrådgivare och säkerhetsföretag

En säkerhetsrådgivare försöker med sin kompetens och erfarenhet att ge passande råd till olika typer av företag. Tanken är att minska säkerhetsrisken och bygga en långvarig trygghet.

Säkerhet är en bra fråga. Begreppet omfattar flera olika områden, allt från riskhantering till enklare säkerhetsåtgärder. Idag finns det gott om olika företag som erbjuder både konsultation och tjänster inom det området. Målet är att minska den befintliga säkerhetsrisken och skapa en långvarig trygghet anpassad efter den specifika organisationen och dess behov.

Att arbeta med säkerhetsfrågor oavsett deras omfång och karaktär kräver en stor analytisk förmåga, erfarenhet och inte minst förståelse för problematiken. En säkerhetsplan med åtgärder påbörjas alltid med en konsultation utförd av en säkerhetsrådgivare. Hur kan en sådan konsult vara till hjälpa och vilka arbetsuppgifterna har hen? Det går vi in på härnäst.

Vad gör en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetskonsulternas främsta uppgift är att identifiera riskerna inom en given organisation. Genom att förstå och se dessa kan rådgivaren göra upp en plan för att minimera och avlägsna dem. Risker kan förekomma inom olika områden. Några vanliga exempel är intrång, avlyssning, våld eller hackerattacker. Säkerhetsrådgivaren börjar sitt arbete med att samla information om företagets verksamhet, arbetsrutiner, hierarki och möjligtvis även kollektiv. Ju mer konsulten vet om de dagliga processerna, desto bättre kan denne bedöma var riskerna finns.

Informationsinsamlingen görs via intervjuer och observationer på plats. Ibland räcker det med endast ett par dagars undersökning medans det i andra fall krävs längre tid. Allt beror på hur företaget är uppbyggt. Vid fastställning av risker sammanställer säkerhetsrådgivaren en plan som åtgärdar dessa. De föreslagna lösningarna diskuteras konsult och företagsledare emellan. Efter ett godkännande från ledningens sida startas själva säkerhetsarbetet. Säkerhetsåtgärderna är i de flesta fall skräddarsydda och anpassade till den specifika verksamheten och dess behov.

Hur ser prislappen ut?

Vad kostar det att hyra in säkerhetsrådgivning? Priserna kan variera relativt mycket företag och städer emellan. Ifall du är intresserad av ett samarbete med ett utvalt säkerhetsföretag kan du oftast få en kostnadsfri konsultation från deras experter. Tanken där är att sätta sig ner med konsulterna, diskutera dina behov och hitta ett sätt att samarbeta med dem. Ett gemensamt arbete kan inkludera olika arbetsprocesser och kan fortlöpa på varierande sätt beroende på de specifika önskemålen. Om du endast vill få en konsultation som inte leder till ett framtida samarbete kan säkerhetsföretaget ge ett pris per timme eller uppdrag beroende på hur företaget beräknar kostnaderna.

11 Aug 2020