Skorstensrenovering Stockholm - välj rätt företag

Dags att sätta igång att elda i den öppna spisen i Stockholm? Innan du kan ta det steget så måste en sotare anlitas i syfte att säkerställa att eldningen kan ske utan risker.

Det är långt ifrån ovanligt att en sådan kontroll medför anmärkningar och ett eldningsförbud. I synnerhet om det handlar om en öppen spis som stått orörd under en längre tid. Det eldningsförbud som åläggs dig kan emellertid upphävas genom att en skorstensrenovering i Stockholm utförs. En skorstensrenovering innebär att rökkanalerna repareras och att det, genom detta, inte finns en risk för att rök ska spridas vind för våg inne i bostaden, eller att exempelvis en sotbrand ska äga rum.

Viktigt vad gäller en skorstensrenovering är att klargöra att det finns primärt två metoder att använda sig av. Viktigt är också att säga att du som privatperson får genomföra projektet på egen hand - men att du kommer att tjäna på att ta professionell hjälp.

Professionell skorstensrenovering är en investering

Det kostar inte så mycket pengar att genomföra en skorstensrenovering i Stockholm - oavsett om metoden innebär en glidgjutning eller om den sker med hjälp av insatsrör. Tjänsten är dels rot-berättigad och det innebär att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet.

Dels så finns det också ett ekonomiskt värde i att betala för att allt ska bli rätt på en gång. Det som många upptäcker är nämligen att den egna skorstensrenovering i Stockholm som utförts inte alls når den verkshöjd som sotaren kräver - något som innebär ett fortsatt eldningsförbud och en massa pengar, för exempelvis material, rakt ner i sjön.

Vill du så snabbt som möjligt komma igång att elda och skapa det mysiga hemmet du drömmer om så är det läge att renovera skorsten i Stockholm.

17 Feb 2023