Specialister till undsättning för misstänkta Malmöbrottslingar

Den som blir misstänkt för brott i Malmö behöver en advokat som inte viker sig för det mediala fokus som riktas på staden om kriminaliteten. Annars kan friheten hänga på en mycket skör tråd.

När du läser i tidningen eller ser nyheterna på tv kan du lätt få intrycket av att Malmö domineras totalt av våld och brottslighet. Det kan ibland kännas som att all rapportering från Skånes största stad bara handlar om kriminalitet. Det ena brottet är värre än det andra. Gäng som skjuter ihjäl medlemmar i andra gäng. Som om det vore en krigszon. Och när någon misstänkt blir gripen antar du att det krävs specialister på brottmål i Malmö för att rädda brottslingarnas skinn. Kom nu ihåg att du inte får hela bilden i media. Ingen ska dömas i media utan det är upp till rättsväsendet att avgöra om någon är skyldig eller oskyldig. Och det är upp till advokaten att bevisa att den misstänkte ska gå fri.

Medierna spelar roll

Går det kanske att anta att brottmålsadvokater i Malmö jobbar i motvind på grund av hur medierna rapporterar om kriminaliteten i staden? Nej, så är nog fel att resonera. Om folk blir åtalade borde advokaterna ha mer jobb än någonsin. Men däremot kan det såklart finnas en poäng i att det mediala trycket blir hårdare när det skrivits mycket under en period om brottslighet i staden. Glöm dock inte bort att de här människorna är specialister. Det är advokater som står pall för det mediala trycket.

27 Jul 2021