Ta hand om stora byggnader

Att leka företag är nog något som många gjort som små. Och fast kanske få har lekt fastighetsförvaltning så är det mer eller mindre den ultimata sortens företag som man kan arbeta med.

En fastighet är som ett företag i sig. Förutom att det är en föränderlig tingest som behöver underhåll och reparationer så kan också fastigheten i sig vara hela företaget. Om man exempelvis hyr ut hela eller delar av den som kontor, lägenhet, festlokal eller till andra företag. Antingen det är en mindre eller större byggnad så finns det ändå en hel del funktioner som ska fungera smidigt. El, vatten, avlopp, ventilation, bredband, värmesystem med mera. Ju större byggnad desto mer är det att ta tag i och se till att det fungerar. Men om det är en byggnad som man hyr ut utrymme i så är även det i sig en verksamhet att sköta om. Man ska hitta hyresgäster, sköta om uthyrningsprocesser, ta hand om den dagliga driften och handha avslut av hyreskontrakt. Något som i större byggnader kan vara ett arbete för en eller till och med flera i personalen på heltid.

Egen personal eller anlita andra

Det finns en mängd olika sätt att arbeta på när man arbetar med fastighetsförvaltning i Göteborg. Ibland är det ägaren som också är förvaltaren och som i sin personal har alla funktioner som behövs för drift och underhåll. Men beroende på storlek eller eget tycke och smak, så kan man som ägare välja att anlita andra företag för delar av funktionerna. Eller alla funktioner som har med drift att göra.

Inom alla delar finns det företag som specialiserat sig och som är mycket duktiga inom sitt område. Oftast är det rollen som fastighetsförvaltare som blir spindeln i nätet mellan ägaren och den som har med den dagliga driften att göra. Ett varierande och ofta mycket intressant arbete.

Funktioner som behövs

Vilka roller man behöver fylla beror på hur stor fastigheten är och hur den ser ut. Men generellt sett så behöver man fylla områden som juridik, ekonomi och trädgårdsskötsel. Man behöver kunniga inom vaktmästeri, el, v/a, värme och ventilation. Städpersonal, och även allt som kan tänkas behövas gällande reception, personalansvar med mera. Det är roller som man kan välja att antingen fylla inom det egna företaget eller genom att anlita någon annan. Men det är viktigt att man i båda fallen har någon huvudansvarig samordnare.

18 Oct 2020