Tips för en lyckad firmafest

En firmafest får inte vara för uppstyrd, då får inte folk chansen att lära känna varandra. Den får inte heller vara understyrd, då kan folk tröttna tidigt. Så här fixar du en lyckad firmafest.

En firmafest ger den perfekta möjligheten för folk på firman att lära känna varandra bättre. Här finns inte alls samma sociala koder för vad som är alldeles för privat eller vad som anses vara irrelevant. Här undviks snarare jobbsnack och fackliga termer. Men ändå så landar man så ofta just där. Hemligheten ligger i balansen. Man vill inte ha en alltför uppstyrd fest med ett schema som följs till punkt och pricka, men inte heller att det knappt innehåller några moment alls. Genom några enkla tips undviker man denna fallgrop och dukar upp för en lyckad firmafest.

Planera väl, men inte för väl.

En lyckad planering leder ofta till en lyckad firmafest. Man bör därför se till att anordna en festkommitté eller projektgrupp som med en rimlig budget planerar festens eventuella tema och olika moment. Denna kommitté bör också se till att god mat och dryck finns på plats. Här är det helt klar värt att anlita en cateringfirma för att säkerställa att maten i alla fall är god. Folk förväntar sig god mat när det bjuds på firmafest. När man planerar en firmafest är ett bra tips att lägga alla moment, som tävlingar och tal, tidigt för att sedan lämna plats i schemat för ”fri tid”. Låt kollegorna få tid för att mötas och prata om sådant som de annars kanske inte pratar om.

Laggrenar och bordsplacering

Är man ett lite större företag så är en god idé att starta festen med någon form av lagtävling. Om så är fallet så är ett bra tips att blanda personer från de olika avdelningarna på arbetsplatsen. På så vis undviker man att de vanliga konstellationerna vidhålls genom hela festen och inga nya relationer uppstår. Om man bestämmer sig för att inte ha någon tävling så kan man istället se till att tänka på ovanstående när man sätter ut bordsplaceringen. Att blanda runt folk hej vilt kan i början tyckas vara jobbigt, men är faktiskt något som alla ofta uppskattar efter festen. Så tänk på att planera väl, men inte för väl, beställ god mat och bind samman folk som kanske inte annars träffas. Med detta i ryggen blir firmafesten en succé som sent kommer glömmas!

3 Apr 2020