Viktigt att tänka på vid din renovering

Att vi i Sverige renoverar våra hem mer i dagsläget än vad vi har gjort tidigare kan förklaras främst av två stycken anledningar. För det första så kan man få sina renoveringsjobb betydligt billigare idag tack vare den skattesubvention som infördes för några år sedan. Rot-avdraget har gjort att man som privatperson kan betala för exempelvis en snickare och få dennes jobb till halva priset i och med att man drar av halva summan på sin deklaration och sedan få tillbaka denna på sin skatt. Detta är den första anledningen till att antalet renoveringar har ökat och om vi istället ser till den andra så handlar den om att det – helt enkelt – har blivit modernt.

Det har blivit mer accepterat och lite av en trend att bry sig och försköna sina hem och detta – tyvärr i många fall – på egen hand och där man inte tar någon som helst professionell hjälp. Ser man exempelvis på tv eller ställer sig framför en tidningshylla så kommer man förr eller senare att fastna med blicken på något som rör renovering eller inredning och detta på både gott och ont.

Först och främst – trenden i att vilja försköna sitt hem är ingenting som är fel i sig; det är själva utförandet i sig som är det problematiska i sammanhanget. Kort sagt – vissa privatpersoner skulle må bra av att se ett renoveringsprogram på tv, bli inspirerad och sedan ta upp luren för att ringa ett proffs. Det man istället gör är att se samma program, få samma inspiration och därefter springa och hämta sin verktygslåda – med ett katastrofalt slutresultat.

I många fall handlar det dessutom inte om att man inte klarar av projektet i fråga utan om att man inte får göra det. Ska man exempelvis renovera en hall i Uppsala och tänkt sig att sätta spotlights i taket – ja, då måste man också anlita en elektriker för ändamålet. Gör man detta på egen hand – utan en behörig elektriker – ja, då bryter man också mot lagen. Och, vad tror vi händer om något går fel vid en sådan renovering i Uppsala där personen dragit el utan en behörig elektriker?

Försäkringen utgår utan elektriker

Vikten av att använda en elektriker – oavsett om man bor i Uppsala eller någon annanstans i Sverige – är oerhört stor. Nummer ett: vad händer om el är feldragen? Jo, det kan bli en eldsvåda. Nummer två: vad händer om huset brinner ner i Uppsala och där ingen elektriker gjort jobbet? Jo, här får man som privatperson förmodligen finna sig i en negativ respons från sitt försäkringsbolag gällande ersättning. Det handlar alltså om säkerhet och det handlar om försäkringsfrågor. Utan elektriker så står man – helt enkelt – där med byxorna nere och detsamma om man har dragit vatten utan en rörmokare.

Kort sagt; att renovera är i sak inget fel – bara man inser sina begränsningar och – framförallt – vad man verkligen får genomföra utan professionell hjälp. Vi nämnde ovan rot-avdraget och tipset här är att använda det till exempelvis en elektriker medan man bygger resten av hallen i Uppsala – som vi hade som exempel - på egen hand. I slutändan blir det billigast. Läs mer om elektriker på denna sajt: https://www.elektrikeruppsala.nu

13 Jun 2022